České názvosloví

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2013 je v platnosti nový standard potkanů, kde se schválily české názvy variet, barev a znaků u potkanů, moje CHS nadále bude používat české názvsloví. Jsme v Čechách, budeme tedy mluvit česky. Rodokmeny budou nyní vystavovány také v češtině. V případě, že zájemce o miminko bude z jiné, než České republiky, je možnost se dohodnout na vypsání rodokmenu v mezinárodních ekvivalentech.