máme uchovněno

Jasmínka OdAdush - chovná II

Honzíček OdAdush - chovný s výhradou

Sarabian - chovný s výhradou